Varde skakklub

Sidst opdateret

21/1/21

Home Klubben turneringer billeder skakopgaver

Corona - retningslinjer for Varde skakklub.


A) I klubbens lokaler:


Når man indfinder sig i klubben, skal der benyttes mundbind og ens hænder afsprittes.


Klubben sørger for håndsprit.


Afspritning af hænder skal ligeledes ske, hver gang et nyt sæt bræt og brikker tages i brug, typisk i forbindelse analyse eller lynskak.


Bordene i klubbens spillelokaler opstilles, således at de anbefalede afstandskrav på 1 meter opfyldes. De almindelige borde med hjul sættes sammen to og to. 

Ved afslutning af spillet, aftørrer spillerne bordoverfladen samt bordkanterne ved benyttet bord. Ryglænet på benyttet stol aftørres ligeledes

Turneringen skal færdigspilles således, at der højest må være 10 personer til stede i de sædvanligt benyttede klublokaler.

Hvis der møder flere end 10 personer, skal alle deltagere fordeles mellem

disse lokaler og lærerværelset. De der skal spille på lærerværelset, skal benytte den separate indgang ude i gangarealet. Alle deltagere skal selv medbringe kaffe mv.

Der må ikke komme tilskuere i et antal, der overskrider loftet på 10 personer i hvert af lokalerne. Ingen af de mødte må besøge den del af turneringen, der afholdes i det andet lokale. Der må ialt højest befinde sig 10 personer i spillelokalet,Incl spillere.


Det er turneringslederens/skakdommerens opgave at påse, at reglerne overholdes.


B) Holdkampe på udebane:

Ved fælles transport til holdkampe på udebane skal benyttes håndsprit og mundbind/visir efter de retningslinjer, der gælder for offentlig transport.


Det er holdlederens opgave at sørge for mundbind og sprit, der indkøbes af klubben.Opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet

Post author:Poul Jacobsen

Post published:18. november 2020

Post category:Nyheder

Kulturministeriet har præciseret ”Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter” i en skrivelse den 9. november og på deres hjemmeside den 17. november.


Heri er der et par nedslag, som er værd at nævne i forhold til afvikling af skakaktiviteter.


Alle helt generelle retningslinjer gælder naturligvis også i skaksammenhæng, dvs. de kendte regler om afstand, håndhygiejne med håndsprit, ingen håndtryk, nys i ærmet etc.


Man kan godt opdele faciliteter med afsæt i anbefalingerne om afstand. Dvs. at har man f.eks. et stort lokale, kan der godt spilles i flere grupper: ”Det skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe eller ét arrangement. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.” står der i vejledningen.


Man kunne her tænke, at en gruppe i f.eks. klubturneringen spiller i et afgrænset område og en anden gruppe i behørig afstand i et andet område, og at der ikke er interaktion imellem de to grupper. Ligeledes skal der være en leder/dommer til hver af de to grupper. Den samme dommer kan ikke være dommer begge steder. Samtidig må de to arrangementer ikke benytte den samme kantine, man er nødt til at have f.eks. to borde med kaffe og sodavand, et til hver gruppe.


Humlen i restriktionerne er: ”.. at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden.”


Hvis man f.eks. vil afvikle en holdkamp over 8 brætter, skal kampen deles i to arrangementer. Det kan godt være i samme spillesal, bare der er behørig afstand, og der skal være en kampleder i hver af de to arrangementer. Bemærk at der i denne situation er givet bedre mulighed for at benytte spillende kampleder.


Angående toiletforhold er det værd at bemærke: ”Der bør være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder.”


Angående brug af mundbind, så er der ikke noget krav om mundbind, når man sidder ned. Men man skal benytte mundbind når man rejser sig fra brættet og går på f.eks. toilettet.


Det er vigtigt for DSU at understrege, at vi ser med stor forståelse på, at hvis nogen ikke føler sig trygge ved at spille, så vil der ikke være nogen krav fra DSUs side.


Dansk Skak Union opfordrer alle vores ledere i klubberne om at læse hele vejledningen her.


Ligeledes skal man holde sig orienteret på siden: KULTURLIVET UNDER COVID-19. (Opdateret 17. november).